Omgevingsvergunning Windpark Slufterdam

Op 14 juli 2014 is de aanvraag omgevingsvergunning voor windpark Slufterdam ingediend. Van 20 maart t/m 30 april 2015 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Op 7 mei is definitief de omgevingsvergunning verleend voor het Windpark Slufterdam. De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 mei 2015 […]

Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Nuon samen in natuurontwikkeling Slufter

  Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Nuon samen in natuurontwikkeling Slufter   De initiatiefnemers van Windpark Slufterdam, Eneco en Nuon onderzoeken samen met natuurbeheerder Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) hoe zij het natuur- en recreatiegebied in de directe omgeving van het windpark op de Rotterdamse Maasvlakte kunnen versterken. Hiertoe hebben zij een intentieovereenkomst getekend voor een […]

Aankondiging: Woensdag 15 april 2015 informatieavond Windpark Slufterdam

Nuon en Eneco, initiatiefnemers van windpark Slufterdam, organiseren op woensdagavond 15 april van 18.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap (Duinstraat 12a, Rockanje). Belangstellenden kunnen informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen rond de ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Slufterdam. Nuon en Eneco willen de huidige 17 windmolens op de Slufterdam […]

Aanvraag Omgevingsvergunning

Nuon en Eneco hebben op 14 juli een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Windpark Slufterdam ingediend. Hiervoor is een ontwerpvergunning afwijken bestemmingsplan en onderdeel bouwen gemaakt en deze ligt tot en met 30 april ter inzage. Eventuele zienswijzen zullen daarna worden verwerkt en leidt tot het omgevingsvergunningbesluit. Dit besluit staat open voor beroep bij de […]

Aanvraag Omgevingsvergunning ingediend

Nuon en Eneco hebben op 14 juli een aanvraag voor de ´omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan´ voor Windpark Slufterdam ingediend. Hiervoor wordt eerst een ontwerpvergunning gemaakt. Deze wordt ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen worden verwerkt. Voor het traject van het indienen van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning, staat een termijn van 6 maanden. […]