Uitspraak stilstandvoorziening Raad van State

De windmolens van windpark Slufterdam hoeven volgens de uitspraak van de Raad van State geen stilstandvoorziening te treffen. Met deze uitspraak wordt de stiltandregeling die was opgelegd in 2017 weer teruggedraaid. De uitspraak volgt op het beroep van de initiatiefnemers tegen enkele voorschriften die waren opgenomen in de Ontheffing in het kader van de Flora […]

Bouw vernieuwd windpark Slufterdam in volle gang

De bouw van vernieuwd windpark Slufterdam is in volle gang. Er worden op de bouwsite verschillende werkzaamheden verricht. Zo is de laatste fundering gestort en worden de inkoopstations geïnstalleerd en ingericht. De constructie van de windmolens verloopt stapsgewijs. Onlangs zijn vier windmolens compleet geplaatst en op vijf locaties zijn met een kleine kraan twee ondertorens […]

Bouw begonnen voor vernieuwd windpark Slufterdam

Het windpark Slufterdam krijg een opwaardering. De demontage van de 17 windmolens in het bestaande windpark is gereed. Vervolgens starten wij de bouw van het nieuwe windpark door de aanleg van de nieuwe wegen, kabels en fundamenten. Voor de zomer van 2018, uiteraard als alles volgens planning verloopt, zullen de eerste nieuwe windturbines opgericht worden. Hierdoor zijn er […]