Archive | februari, 2014

Aanvraag Omgevingsvergunning ingediend

Vattenfall en Eneco hebben op 14 juli een aanvraag voor de ´omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan´ voor Windpark Slufterdam ingediend. Hiervoor wordt eerst een ontwerpvergunning gemaakt. Deze wordt ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen worden verwerkt. Voor het traject van het indienen van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning, staat een termijn van 6 maanden. […]

Natuurbeschermingswetvergunning voor Windpark Slufterdam

Eneco en Vattenfall hebben dinsdag 4 maart het bericht ontvangen dat de Natuurbeschermingswetvergunning voor Windpark Slufterdam is verleend. Dit besluit is genomen door Provincie Zuid-Holland en is onde meer bekend gemaakt in de Brielse Courant/Hellevoetse Post. Er zijn geen bewaaarschriften binnengekomen op de Nb-wetvergunning, deze vergunning is derhalve onherroepelijk. NB-wet vergunning Voor meer informatie of vragen, kunt u […]