Archive | februari, 2015

Omgevingsvergunning Windpark Slufterdam

Op 14 juli 2014 is de aanvraag omgevingsvergunning voor windpark Slufterdam ingediend. Van 20 maart t/m 30 april 2015 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ter there inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Op 7 mei is definitief de omgevingsvergunning verleend voor het Windpark Slufterdam. De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 mei […]

Aankondiging: Woensdag 15 april 2015 informatieavond Windpark Slufterdam

Vattenfall en Eneco, initiatiefnemers van windpark Slufterdam, organiseren op woensdagavond 15 april van 18.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap (Duinstraat 12a, Rockanje). Belangstellenden kunnen informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen rond de ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Slufterdam. Vattenfall en Eneco willen de huidige 17 windmolens op de Slufterdam […]