Archive | december, 2015

Aanvraag Omgevingsvergunning

Vattenfall en Eneco hebben op 14 juli een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Windpark Slufterdam ingediend. Hiervoor is een ontwerpvergunning afwijken bestemmingsplan en onderdeel bouwen gemaakt en deze ligt tot en met 30 april ter inzage. Eventuele zienswijzen zullen daarna worden verwerkt en leidt tot het omgevingsvergunningbesluit. Dit besluit staat open voor beroep bij de […]

Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Vattenfall samen in natuurontwikkeling Slufter

  Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Vattenfall samen in natuurontwikkeling Slufter   De initiatiefnemers van Windpark Slufterdam, Eneco en Vattenfall onderzoeken samen met natuurbeheerder Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) hoe zij het natuur- en recreatiegebied in de directe omgeving van het windpark op de Rotterdamse Maasvlakte kunnen versterken. Hiertoe hebben zij een intentieovereenkomst getekend voor een […]