Archive | december, 2016

Start bouw verwacht medio 2017

Mede op basis van de resultaten van de aanbesteding nemen Nuon en Eneco medio 2017 de investeringsbeslissing voor de opwaardering van het bestaande windpark. Naar verwachting worden de bestaande turbines voor de zomer van 2017 gedemonteerd waarna de bestaande fundamenten na de zomer zullen worden gesloopt. Vervolgens starten wij de bouw van het nieuwe windpark […]

Aanbesteding gestart

Nuon en Eneco besteden gezamenlijk dit windpark aan om uiteindelijk te komen tot 1 type turbine voor het gehele windpark. De uitvraag voor dit windpark is gesplitst in de uitvraag voor de turbines zelf en een uitvraag voor de zogeheten “Balance of Plant”. In juli 2016 is de aanbesteding gestart door de uitvraag van de […]

Status vergunningen en subsidie

De vergunningen om het windpark op te richten zijn inmiddels verkregen. Op de Ontheffing in het kader van de Flora & Fauna wet na zijn deze ook onherroepelijk. Deze ontheffing is op 27 november 2015 ontvangen. Momenteel loopt er echter nog beroep tegen deze beslissing van de initiatiefnemers zelf. In de ontheffing zijn enkele voorschriften […]