Aanvraag Omgevingsvergunning

Vattenfall en Eneco hebben op 14 juli een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Windpark Slufterdam ingediend. Hiervoor is een ontwerpvergunning afwijken bestemmingsplan en onderdeel bouwen gemaakt en deze ligt tot en met 30 april ter inzage. Eventuele zienswijzen zullen daarna worden verwerkt en leidt tot het omgevingsvergunningbesluit. Dit besluit staat open voor beroep bij de rechtbank en bij hoger beroep zal de Raad van State hierover oordelen. De stukken die ter inzage liggen zijn te vinden via: http://www.rotterdam.nl/windparkslufterdamontwerpbesluit.

Reacties uitgeschakeld voor Aanvraag Omgevingsvergunning