Archive | Uncategorized

RSS feed for this section

Oud maakt plaats voor nieuw

Nuon en Eneco zijn gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de huidige windmolens van windpark Slufterdam. De zeventien windmolens van het windpark ten zuidwesten van de haven van Rotterdam maken plaats voor veertien moderne windmolens die veel efficiënter zijn. Als de nieuwe windmolens begin 2019 in bedrijf zijn, wekt windpark Slufterdam genoeg stroom […]

Start bouw verwacht medio 2017

Mede op basis van de resultaten van de aanbesteding nemen Nuon en Eneco medio 2017 de investeringsbeslissing voor de opwaardering van het bestaande windpark. Naar verwachting worden de bestaande turbines voor de zomer van 2017 gedemonteerd waarna de bestaande fundamenten na de zomer zullen worden gesloopt. Vervolgens starten wij de bouw van het nieuwe windpark […]

Aanbesteding gestart

Nuon en Eneco besteden gezamenlijk dit windpark aan om uiteindelijk te komen tot 1 type turbine voor het gehele windpark. De uitvraag voor dit windpark is gesplitst in de uitvraag voor de turbines zelf en een uitvraag voor de zogeheten “Balance of Plant”. In juli 2016 is de aanbesteding gestart door de uitvraag van de […]

Status vergunningen en subsidie

De vergunningen om het windpark op te richten zijn inmiddels verkregen. Op de Ontheffing in het kader van de Flora & Fauna wet na zijn deze ook onherroepelijk. Deze ontheffing is op 27 november 2015 ontvangen. Momenteel loopt er echter nog beroep tegen deze beslissing van de initiatiefnemers zelf. In de ontheffing zijn enkele voorschriften […]

Aanvraag Omgevingsvergunning

Nuon en Eneco hebben op 14 juli een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Windpark Slufterdam ingediend. Hiervoor is een ontwerpvergunning afwijken bestemmingsplan en onderdeel bouwen gemaakt en deze ligt tot en met 30 april ter inzage. Eventuele zienswijzen zullen daarna worden verwerkt en leidt tot het omgevingsvergunningbesluit. Dit besluit staat open voor beroep bij de […]

Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Nuon samen in natuurontwikkeling Slufter

  Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Nuon samen in natuurontwikkeling Slufter   De initiatiefnemers van Windpark Slufterdam, Eneco en Nuon onderzoeken samen met natuurbeheerder Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) hoe zij het natuur- en recreatiegebied in de directe omgeving van het windpark op de Rotterdamse Maasvlakte kunnen versterken. Hiertoe hebben zij een intentieovereenkomst getekend voor een […]

Omgevingsvergunning Windpark Slufterdam

Op 14 juli 2014 is de aanvraag omgevingsvergunning voor windpark Slufterdam ingediend. Van 20 maart t/m 30 april 2015 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ter there inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Op 7 mei is definitief de omgevingsvergunning verleend voor het Windpark Slufterdam. De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 mei […]

Aankondiging: Woensdag 15 april 2015 informatieavond Windpark Slufterdam

Nuon en Eneco, initiatiefnemers van windpark Slufterdam, organiseren op woensdagavond 15 april van 18.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap (Duinstraat 12a, Rockanje). Belangstellenden kunnen informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen rond de ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Slufterdam. Nuon en Eneco willen de huidige 17 windmolens op de Slufterdam […]

Inloopavond 24 april 2014 Oostvoorne goed bezocht

Op donderdag 24 april hebben Nuon en Eneco in het Cultureel Centrum “De Man” een inloopavond georganiseerd. Het doel van de avond was belangstellenden te informeren over  het toekomstige windpark.  Door middel van een poster presentatie werden de bezoekers geinformeerd over o.a. de procedure, het project en de milieu aspecten als ecologie en landschap. De meeste bezoekers gaven […]

Lancering Twee Werelden Fietsroute

Op vrijdag 14 maart lanceerde Alexandra van Huffelen en Erik Mulder de Twee Werelden Route lancering. “Deze fietsroute verbindt de twee Maasvlaktes met prachtige natuurgebieden op de Kop van Voorne. Voor de medewerkers in de haven is natuur en gezondheid van groot belang”, aldus wethouder Van Huffelen. De heer Mulder zei: “Het Bezoekerscentrum Tenellaplas is […]