Status vergunningen en subsidie

De vergunningen om het windpark op te richten zijn inmiddels verkregen. Op de Ontheffing in het kader van de Flora & Fauna wet na zijn deze ook onherroepelijk. Deze ontheffing is op 27 november 2015 ontvangen. Momenteel loopt er echter nog beroep tegen deze beslissing van de initiatiefnemers zelf. In de ontheffing zijn enkele voorschriften opgenomen die naar onze inzichten onnodig streng geformuleerd zijn. Begin volgend jaar doet de rechter uitspraak. Na uitspraak is nog eventueel hoger beroep bij de Raad van State mogelijk. Zonder hoger beroep is de ontheffing begin 2017 onherroepelijk, met hoger beroep eind 2017. Daarnaast heeft op 15 september 2015 het Rijk de voor het windpark benodigde SDE+ subsidie toegekend. Deze beschikkingen zijn voor het windpark een belangrijke stap in de richting van realisatie.

Reacties uitgeschakeld voor Status vergunningen en subsidie