Het project

Het project
De huidige windmolens worden vervangen door 14 moderne molens met een ashoogte van circa 90 meter en een rotordiameter tussen 100 en 113. De Slufter is een heel mooi en gunstig windgebied. Dus daar willen we graag zo slim mogelijk gebruik van kunnen maken om duurzame stroom te kunnen opwekken.

Er staat nu gezamenlijk 25,5 MW aan geïnstalleerde capaciteit. Dit is genoeg om circa 22.750 huishoudens van duurzame energie te voorzien. De opschaling en uitbreiding  van het windpark kan dit meer dan verdubbelen (40.000 tot 60.00 huishoudens).