Het bestaande windpark

In 2003 zijn de twaalf oorspronkelijke windturbines van Eneco uit 1992 van elk 500 kW (totaal 6 MW) vervangen door de huidige acht windturbines van elk 1,5 MW. Hiermee is de capaciteit verdubbeld naar 12 MW, waarmee 10.300 huishoudens van groene stroom voorzien worden. Korte tijd later heeft Nuon op de westelijke zijde vergunning gekregen voor het plaatsen van 9 windturbines met een vermogen van 13,5MW. Samen hebben Eneco en Nuon dus 17 windturbines op de Slufterdam.

Locatie Slufterdam, Europoort Rotterdam
Vermogen 25,5 MW
Productie 76.500 MWh per jaar
Staat gelijk aan 22.000 huishoudens
Status De huidige turbines zijn in gebruik sinds 2002 (Eneco) / 2003 (Nuon)
Techniek 17 General Electric 1,5 windturbines met een ashoogte van 67 meter
EVD000645