Het bestaande windpark

Vattenfall en Eneco zijn partners in het vernieuwingsproject met windpark Slufterdam. Op dit moment worden zeventien windmolens vervangen door veertien moderne windmolens die veel efficiënter zijn. Als de nieuwe windmolens begin 2019 in bedrijf zijn, wekt windpark Slufterdam genoeg stroom op om jaarlijks circa 50.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de oude
situatie.

Locatie Slufterdam, Europoort Rotterdam
Vermogen 25,5 MW
Productie 76.500 MWh per jaar
Staat gelijk aan 22.000 huishoudens
Status De huidige turbines zijn in gebruik sinds 2002 (Eneco) / 2003 (Nuon)
Techniek 17 General Electric 1,5 windturbines met een ashoogte van 67 meter
EVD000645