Milieuvoordelen

Hieronder zijn de milieuvoordelen weergegeven van het toekomstige Windpark Slufterdam ten opzichte van energie uit het net. Dit zijn maximaal 14 windturbines van 3 MW.

Het windpark produceert zo’n 50 MW aan schone windenergie, dat een significante bijdage levert aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie van de haven en een rendabel, schoon en duurzaam havengebied. De vernieuwing en opwaardering van het Slufterdam windpark brengt daarmee een waardevolle toevoeging aan de gezondheid van havenpersoneel, recreanten, omwonenden en milieu.

Slufter_PoR_Infographic_48MW_01

Slufter_PoR_Infographic_48MW-02
Windenergie kan 397 ton fijnstof emissies voorkomen door aangelegde schepen in de haven van walstroom te voorzien.

Slufter_PoR_Infographic_48MW-04
Gedurende de levensduur van het Slufter windpark kunnen bijna twee miljoen vaten olie worden bespaard, en het vervoer daarvan.

Slufter_PoR_Infographic_48MW-06
Het Slufter windpark vervangt oude, minder efficiente turbines, en helpt daarmee de energiemarkt robuuster te maken.

Slufter_PoR_Infographic_48MW-05
De offshore windsector is een belangrijke basis voor een duurzame haven en economie.

Slufter_PoR_Infographic_48MW-08

Nederland heeft meer duurzame energie nodig. Het Slufter windpark ligt op een ideale windlocatie, waar er niet veel van zijn: een belangrijke kans.

 

 

Slufter_PoR_Infographic_48MW-07
Windenergie biedt betere luchtkwaliteit, meer ruimte voor recreatie, beschermt ecosystemen.

Slufter_PoR_Infographic_48MW-03
Windenergie van de Slufter kan oplaadstations door het havengebied voorzien van stroom wat lokaal transport 100% duurzaam en elektrisch kan maken en geluidsdruk verlaagt.