Omgevingsvergunning Windpark Slufterdam

Op 14 juli 2014 is de aanvraag omgevingsvergunning voor windpark Slufterdam ingediend. Van 20 maart t/m 30 april 2015 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ter there inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Op 7 mei is definitief de omgevingsvergunning verleend voor het Windpark Slufterdam. De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 mei 2015 tot en met vrijdag 26 juni 2015 ter inzage bij het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241). De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/omgevingsvergunning. Hier kunnen de stukken vervolgens worden geraadpleegd in de rechterrij onder “plannen in uitgebreide procedure”.

Bijgevoegd de definitieve bekendmaking

Bekendmaking verleende omgevingsvergunning

Reacties uitgeschakeld voor Omgevingsvergunning Windpark Slufterdam