Oud maakt plaats voor nieuw

Vattenfall en Eneco zijn gestart met de voorbereidingen
voor het vervangen van de huidige windmolens van windpark Slufterdam. De
zeventien windmolens van het windpark ten zuidwesten van de haven van
Rotterdam maken plaats voor veertien moderne windmolens die veel efficiënter
zijn. Als de nieuwe windmolens begin 2019 in bedrijf zijn, wekt windpark
Slufterdam genoeg stroom op om jaarlijks circa 50.000 huishoudens van
duurzame energie te voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de oude
situatie.
Na vijftien jaar trouwe dienst, worden de windmolens binnenkort gedemonteerd. Het
streven is iedere week twee windmolens af te breken waarna direct gestart wordt met
het slopen van de bestaande fundamenten en aanleggen van de infrastructuur voor de
nieuwe windmolens. Tussen het demonteren van de huidige windmolens en het plaatsen
van de nieuwe zit ongeveer een jaar. Naar verwachting zijn de nieuwe windmolens vanaf
begin 2019 in bedrijf.
Niet alle windmolens zijn al aan het einde van hun technische levensduur. Sommige
molens kunnen op een andere plek nog schone energie opwekken. Door technologische
vooruitgang wordt het met de nieuw te plaatsen windmolens mogelijk om met minder
molens bijna twee keer zo veel MWh op te wekken. De zeventien windmolens maken
plaats voor veertien grote windmolens, waarmee het vermogen groeit van 25,5
megawatt naar 50,4 megawatt.

Reacties uitgeschakeld voor Oud maakt plaats voor nieuw