Veelgestelde vragen

 

Waarom doen twee concurrerende bedrijven dit samen?
Vanuit de Haven van Rotterdam is de wens uitgesproken dat we voor de uitbreiding van De Slufter ruimtelijk gesproken gezamenlijk optrekken opdat er een windpark tot stand komt dat in alle opzichten goed afgewogen kan worden en waarvan de landschappelijke inpassing optimaal is.

Dus de uitbreiding wordt ook fifty fifty verdeeld?
Dat klopt

Wat als een van de partijen dan toch besluit om dit niet te doen?
Vattenfall en Eneco hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat deze duurzame ontwikkeling tot stand kan komen.

Wat is de planning van dit project? 

Aanbesteding Juli 2016 – April 2017
Investeringsbeslissing Medio 2017
Start bouw Q3 2017
Voorziene start exploitatie windpark Q4 2018

Enige inzage in de investering?
De investering die hiermee gemoeid is ligt globaal in de grootte van € 60 tot € 90 miljoen. Dit hangt af van de keuze van het scenario dat het beste uit de bus komt na de vergunningenprocedure en aanbesteding.

Hoe zorgen jullie dat de vogels geen last hebben van de uitbreidingen?
Ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg heeft uitvoerig vogelbewegingen in het gebied onderzocht. Het ontwerp van het windpark is hierop aangepast.  

De demontage van de windmolens vindt in het broedseizoen plaats. Een gecertificeerd ecoloog van onderzoeksbureau Ecogroen inspecteert wekelijks de Slufterdam op aanwezigheid van broedvogels. Pas nadat de ecoloog de locatie waarop de te demonteren windmolen staat heeft vrijgegeven wordt er overgegaan tot demontage van een windmolen.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van dit project?
Door regelmatig deze website te bekijken of uw e-mailadres achter te laten, dan houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Specifieke vragen kunt u richten aan info@windparkslufterdam.nl en twitteren @WPSlufterdam

Waarom worden de windmolens nu al vervangen, zo lang staan ze er toch nog niet?
Het windpark wordt in 2017 vervangen. Dan hebben de windmolens 15 jaar gedraaid. Windmolens slijten hier iets sneller dan op locaties met minder wind. Bovendien kan door nieuwe technologieën kan er veel meer duurzame energie worden opgewekt dan nu wordt gedaan.

EVD000192_52017-16-9