Beleid Windenergie

Hieronder vindt u meer informatie over windenergie op nationaal en regionaal niveau.

Rijksbeleid

 

Het Rijk en Provincie Zuid Holland hebben de haven van Rotterdam als concentratiegebied aangewezen voor windenergie:
Ontwerp structuurvisie Windenergie op land

Zie voor meer informatie over het Rijksbeleid:

Nationaal beleid windenergie

 

Convenant Stadsregio Rotterdam en Havenconvenant

De (zoek)locaties voor windenergie in de regio zijn overeen gekomen in het Stadsregio convenant en het Havenconvenant Windenergie:

Stadsregio Convenant Havenconvenant Windenergie