Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Vattenfall samen in natuurontwikkeling Slufter

 

Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Vattenfall samen in natuurontwikkeling Slufter   De initiatiefnemers van Windpark Slufterdam, Eneco en Vattenfall onderzoeken samen met natuurbeheerder Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) hoe zij het natuur- en recreatiegebied in de directe omgeving van het windpark op de Rotterdamse Maasvlakte kunnen versterken. Hiertoe hebben zij een intentieovereenkomst getekend voor een jaar waarin de partners ook kijken naar mogelijkheden voor voorlichting over windenergie.  De drie partijen willen gezamenlijk concrete projecten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en recreatie in de directe omgeving van het windpark. Als over een jaar de uitkomst van dit proces positief is, gaan de partners een samenwerking aan voor de duur van 15 jaar. Daarbij zullen Eneco en Vattenfall jaarlijks een bedrag van 20.000 euro investeren in de gebieden van het Zuid-Hollands Landschap rond het windpark. Hiermee kan ondermeer de kwaliteit van het beheer van de Duinen van Oostvoorne op peil worden houden. Tevens worden de mogelijkheden van het verduurzamen van bezoekerscentrum Tenellaplas onderzocht, bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen. De energiebedrijven Vattenfall en Eneco onderstrepen met de samenwerking dat ze bij de Maasvlakte niet alleen werken aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening, maar dat ze ook belang hechten aan de natuur in de omgeving van het windpark. Vattenfall en Eneco willen de huidige 17 windmolens op de Slufterdam vervangen door 14 grotere windmolens. Door de opschaling zal de capaciteit van het windpark meer dan verdubbelen en wordt er stroom opgewekt voor 40.000 tot 60.000 huishoudens per jaar. Dit voorjaar verwachten Vattenfall en Eneco de omgevingsvergunning te verkrijgen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de nieuwe windmolens tussen medio 2017 en medio 2018 in gebruik worden genomen. Stichting het Zuid-Hollands Landschap beheert circa 4.500 hectare natuur in en rond de Randstad en de haven van Rotterdam. Haar doel is de natuur en het landschap te beschermen en te verbinden met bewoners door gebieden open te stellen voor natuurgerichte beleving.Meer informatie over dit bericht: Woordvoering Zuid-Hollands Landschap Sandra te Morsche s.temorsche@zhl.nl M. 06 – 2506 8038Woordvoering Vattenfall/Eneco  Ariane Volz ariane.volz@nuon.com M. 06 – 5012 6126

zuid hollands landschpa

Van links naar rechts: Michiel Houtzagers (directeur ZHL), Christian van den Hoven (Projectontwikkelaar windenergie Eneco), Sandra te Morsche (Hoofd Bedrijfsvoering ZHL) en Joost de Gooijer (Projectontwikkelaar windenergie Vattenfall).

Over het Zuid-Hollands Landschap De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dit te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging ten behoeve van natuur en landschap. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap – met 50.000 donateurs – beheert meer dan 4000 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland.

 

Reacties uitgeschakeld voor Zuid-Hollands Landschap, Eneco en Vattenfall samen in natuurontwikkeling Slufter